Privacy statement

Expertisecentrum Meubel (ECM) hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens die u ons levert als u gebruik maakt van onze diensten. Op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hieronder leggen we uit hoe wij met uw gegevens omgaan.

Verantwoordelijke ECM draagt bij aan de verdere ontwikkeling van bedrijven die vallen onder de cao meubelindustrie en interieurbouw door een aantal diensten op het gebied van scholing en werkgelegenheid. Wij stellen daarvoor de regelingen vast. Daarin leggen we onder meer vast welke persoonsgegevens we van vragen, met welk doel we ze verwerken en hoe dat gebeurt. ECM is daardoor ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in het kader van de AVG. ECM is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige manier worden verwerkt in overeenstemming met de wet.
Persoonsgegevens, doel van de verwerking en bewaartermijnen

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct en/of indirect informatie kunnen geven over een identificeerbare natuurlijke persoon. Via (handmatig) ingevulde formulieren levert u ons gegevens die wij opnemen in onze bedrijfsautomatisering. U laat sporen achter bij het bezoek aan onze site(s) en u mailt ons uw vragen.

Gegevens die u ons levert, gebruiken we alleen voor het directe doel dat u voor ogen heeft. We vernietigen ze zo snel mogelijk. In sommige gevallen zijn we daarbij gebonden aan wetgeving. De fiscus eist bijvoorbeeld dat we financiële transacties na 7 jaar nog kunnen verantwoorden. In enkele gevallen verwerken we uw gegevens in statistische, anonieme overzichten. Wij doen verder niets met de gegevens die u ons op deze manier aanlevert. Wij sturen of verkopen uw gegevens niet zonder uw toestemming door naar andere bedrijven.


Meer informatie kunt u vinden op https://www.ecmeubel.nl/ecm/contact-hoofdmenu/privacy.